Styret 2016

10. Mai 2016 var det val nytt styre til studentparlamentet for skuleåret 16/17.

Det nye styret består av:

Knut Almås Anfinset (ASF)

Henrik Brown Halleraker (AIN)

Mats Simonsen Jahn (ASF)

Linda Christine Bøhn (ASF)

Linda-Marie Leirpoll (ASF)

 

Kommunikasjonsansvarlig og vara blir vald på fyrste parlamentsmøte 3. oktober.