Styret

Studentstyret på 6 representantar vert vald ut frå Studentparlamentet og står for arbeidet med den daglege drifta av parlamentet.
Leiar av styret er tilsett i ei løna 100% stilling og fast tilsett organisasjonskonsulent er løna i 70% stilling. Det er utarbeidd stillingsinstruks for leiar og organisasjonskonsulent; sjå under vedtekter/instruksar.

Styret 16/17


14537053_10154598206681591_1971497520_oForan frå venstre: Mats Simonsen Jahn og Henrik Brown Halleraker. Bak frå venstre: Knut Almås Anfinset, Marion Gustavsen, Linda Christine Bøhn, Linda-Marie Leirpoll, Are Bødal og Linn-Karin Hansen. 

 

Kontaktinformasjon

Knut Almås Anfinset, leiar, 46 81 96 45
Henrik Brown Halleraker, nestleiar, 92 07 30 19
Mats Simonsen Jahn, politisk nestleiar, 46 47 21 06
Linda-Marie Leirpoll, velferd- og likestillingsansvarleg, 47 75 41 92
Linda Christine Bøhn, fag- og forskingsansvarleg, 98 00 96 15
Marion Kristine Gustavsen, Kommunikasjonsansvarlig, 47 89 83 84
Linn-Kristin Hansen og Are Bødal, Vara