Hjelp ved klage

Studentparlamentets fremgangsmåte for klage

Synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen  ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare at noen skal dobbeltsjekke at du har fått en korrekt behandling?

En klagesaksprosess kan være vanskelig å håndtere når man står midt i den. Det kan være lurt å få hjelp fra noen som står på din side og samtidig kjenner til høgskolen og utdanningssystemet. Vi anbefaler derfor at du tar med Studentparlamentet hvis du trenger hjelp til å skrive en klage eller trenger råd.
Studentparlamentet har laget en mal som studenter som vi klage kan bruke.

Hvis du ikke vil bruke malen burde du tenke på disse tingene når du skriver klagen din:

– En side lang
Klagen din bør ikke være lenger enn en side.

– Formulering av krav
Det er veldig viktig at du er tydelig på hva du ønsker å oppnå med klagen din. Ønsker du at oppgaven din skal sensureres på nytt? Ønsker du å ta eksamen på nytt?

– Argumentasjon
Hvilke momenter er relevante for saken din? Det er viktig at argumentasjonen er saklig og bygger på de rettigheter du har som student gjennom høgskolens eksamensreglement og andre relevante regelverk. Få noen andre til å gi tilbakemelding

– Dokumentasjon
Få så mye du kan skriftlig. Når bare muntlig informasjon er mulig, noter ned: dato, klokkeslett og navn på person du har snakket med.
Skriv et sammendrag av det som er kommet frem av viktig informasjon rett etter samtalen. Er informasjonen vital er det supert om du kan sende personen et referat og be personen si fra hvis noe av det du har skrevet ned er feilaktig. Sorter all informasjon i en perm etter dato og forsøk å lage en kortfattet innholdsliste slik at det er enkelt å finne tilbake til informasjonen.

– Språk og grammatikk
En klage som inneholder masse skrivefeil eller er skrevet på dårlig norsk gir et dårlig inntrykk. Få noen til å korrekturlese klagen for deg før du sender den.

Leave a Reply