Kandidatar til Studentparlamentet 2016/2017

UNDER OPPDATERING! Vi er straks klare med årets kandidatar for studentparlamentet 2016/2017! Under kan du lese meir om kvifor kvar einskild kandidat ynskjer å stille. Valet opnar fredag 16. september (mail). Da må du røyste på dei som stiller frå din avdeling. Godt val!

ALI – Avdeling for lærarutdanning og idrett

Marion Kristine Gustavsen – Grunnskulelærar 5-10.

 • Min motivasjon for å være med i Studentparlamentet er at jeg ønsker å jobbe for et godt læringsmiljø på Høgskulen. Jeg vil at studentenes interesser skal bli ivaretatt, både faglig og sosialt! I tillegg kommer jeg til å stille som kandidat for å være kommunikasjonsansvarlig i styret, der ønsker jeg å forbedre informasjonskanalene mellom parlamentet og studentene.

Andreas Andersen Sæbø – Grunnskulelærar 5-10.

 • Jeg vil være med i parlamentet, for å være med å utrette noe i min studie tid. Jeg vil være med på å fremme det beste for studentene og vår høgskule. I fjor satt jeg som studentrådsleder for ALI i parlamentet og lengter tilbake igjen til møtene, men denne gangen ønsker jeg stemme rett for å kunne være med å stemme over retningen parlamentet bestemmer seg for.

Emely Joa Amdal – Idrett og Kroppsøving

 • Jeg håper å kunne komme med ideer og tanker som blir hørt, å jobbe mot å få et bedre studentmiljø og et bedre læringsmiljø for studentene nå i år og fremover. Jeg synes også at fusjonssaken er veldig interessant å se hvordan dette vil blir for studentene når den trår inn i Januar.

Stian Sunde – idrettsvitenskap

 • Jeg vil bidra inn mot fusjon med sterke meninger og 5 års erfaring på Høgskulen. Har tidligere vært i styret i både Studentparlamentet og Studenthuset Meieriet, og har godt innblikk i studiemiljøet i Sogndal. Studentenes trivsel og velferd er det viktigste for meg og bør også være det viktigste for Høyskolen på Vestlandet. En student som trives er en god student.

Lovinda Gilleshammer – Grunnskulelærar 1-7.

 • Spennande og lærerrikt

 

ASF – Avdeling for samfunnsfag

Linea Meijer – reiselivsledelse

 • Jeg er engasjert, synes det virker spennende og lærerikt og jeg liker å ha en fot innenfor.

Celin Stordahl – barnevern

 • Min motivasjon for å være med i parlamentet er blant annet politikk, da jeg den siste tiden har hatt en voksende interesse for politikk, spesielt rettet mot helse og utdanning. Samtidig tror jeg det vil være en bra ting å ha med seg videre som student og senere da jeg har hørt fra andre at det er svært lærerikt og det bidrar til at man vokser som person. Det å bli kjent med mye mennesker og danne et nytt sosialt fellesskap er også selvfølgelig en bonus ved å være med i parlamentet, etter min mening.

Lise Mikalsen – Sosiologi

 • Jeg ønsker og være med i parlamentet fordi jeg har lyst til å bidra til at studentene får en best mulig studiehverdag.

Marie Eikemo Larsen – Barnevern

 • Jeg engasjert i student miljø skal bli best mulig. Jeg synes det viktig at man blir hørt om student. Jeg er erfaring i siste 4 årene i organisasjon arbeid. Jeg er imøtekommende og er ikke redd for å ta ord i forsamling. Jeg er en person som tar ansvar

Marit Norheim – Reiseliv

 • Er opptatt av at studentene skal ha det bra!

Arlene Henneli – Økonomi og administrasjon

 • Har tidligere sittet i parlamentet, har både kunnskapen og engasjementet til å sitte et år til. Mine hjertesaker er fusjon, ønske om å sikre best mulig utfall for studentene ved HiSF. Min andre hjertesak er ufarliggjøringen av begrepet politikk og engasjementet rundt vår egen hverdag som student.

Åshild Nedkvitne – sosiologi, ungdomssosiologi

 • Like å lære nye ting og det virker interessant. Liker å få ting gjort fortes mulig, på best mulig måte.

 

AHF – Avdeling for helsefag

Marita Stenersby Svenberg – Sjukepleiar

 • Ønsker å skaffe studenter det de ønsker og skape en bedre hverdag for alle.

Charlotte Kristin Larsen Havneraas – Sjukepleiar

 • Jeg har en brennende lidenskap for å gjøre en forskjell og ønsker at avdelingen min skal bli godt representert. Det virker spennende med nye utfordringer og jeg tror jeg kan vokse som person ved å være med i et slikt forum.

Vebjørn Dolve – Sjukepleier

 • Brenn for helse og fylke

AIN – Avdeling for ingeniør og naturfag (Sogndal)

Margit Sandem Fjellengen – Landskapsplanlegging
 • Jeg engasjerer meg i studentpolitikken.

Lillian Bakke Byrknes – Landskapsplanlegging

 •  Jeg vil betre studentvelferda.

Manjot Kaur – Landskapsplanlegging

 • Min motivasjon for å være med i parlamentet er å forbedre studiehverdagen og studentmiljøet. Mine synspunkter og erfaringer kan bidra til dette.

Joachim Elg Barlinn – Fornybar energi

 

 • Lærerikt, liker å jobbe med mennesker, tror at det kan ha en reell påvirkning for elevens skolehverdag

 

 

AIN – Avdeling for ingeniør og naturfag (Førde)

Martinus Sørvik Hallberg – Ingeniørfag, bygg og anlegg

 • Jeg vil representere studentene i Førde på en god måte og lære.

Tom Erik Berg – Ingeniørfag, elektro, energi, elkraft og miljø

 • Representere og fremme saker for studentane i Førde. Kunne fremje HiSF til å sterkare ved fusjonen.