Fusjon FAQ

Send inn dine spørsmål til Studentparlamentet sin mail: parlamentet@hisf.no

Kva er fusjon? 
Fusjon betyr at Høgskulen vår, Høgskulen i Bergen, og Høgskulen i Stord/Haugesund har bestemt at de vil slå seg sammen under ett navn og tilbud. Det nye navnet blir Høgskulen på Vestlandet. Som en naturlig forlengelse av dette slår SiSOF seg sammen med Studentsamskipnaden i Bergen.

Kva har det å seie for linja mi?  
Dette vil ikkje ha noen innvirkning på deg som student, og sånn sett ikkje på linja di. Men det er mulig at det blir endringer i korleis administrasjonen på linja di er.

Kva har det å seie for studentorganisasjonane?  
Ingen ting å bekymre seg for! Det er vedtatt at vi ikke skal dele ut noe mindre enn vi gjør i dag.

Må eg flytta studiestad?
Nei, studietilbudet som eksisterer på ditt studiested i dag vil ikke flyttes på.

Kan eg flytta studiestad?
Det ligger an til at svaret på dette er nei, men noen forhold kommer til å bli regulert av ny studie- og eksamensforskrift. Dette blir vedtatt i løpet av høsten.

Kva skjer med tilbod som SiSOFs Helsekasse?
Det vet vi ikke enda. Forhåpentligvis vil beholde alle velferdsordningene vi har her. Kanskje tilogmed får vi noen nye goder med utgangspunkt i tilbudet de har i Bergen?

Kan ein ta utveksling til plassar som dei andre Høgskulene tilbyr?
Ja, når alle skulane blir ein skule 1.januar, skal alle ha de samme mulighetene og tilbudet for utveksling, uavhengig av koss campus dei studera på.

For disiplinfag som har ein 2+1-bachelor der ein tar 2 år på ei linje + et årsstudium: Kommer ein først i køen (uten å søkje med karakterane sine) på årsstudiumene som dagens HiB og HSH tilbyr?
Dette er endå eit usikkert spørsmål som ikkje er blitt tatt opp. Vi studentar kan gjerne vere med å pushe på slik at denne typen spørsmål blir svart på før fusjonen og vi kan nytte gode av ei eventuell slik løysning frå og med neste år.

Kan ein være medlem av studentorganisasjonane ved dei andre høgskulane?
Ja! Når vi, over nyttår, er blitt én institusjon vil det ikke være noen hinder for at du skal kunne være medlem av for eksempel Studentradioen i Bergen.