Fagleg komité

Fagleg komité er ei gruppe med studentar som skal jobbe under Studentparlamentet. Dei får oppgåver frå parlamentet, men dei kan òg jobbe med sakar dei ynskjer å arbeide med. Fagleg komité skal vere minimum 3 studentar, og maksimalt 15. Dersom fleire enn 6 studentar vert valt inn, vil det bli opprette 2 komitear med forskjellige hovudfokus. Fagleg komité sit frå vår til vår. Les meir om fagleg komité i mandatet under.

Mandat Fagleg Komitè

 


Fagleg komité 2016