GOD JUL FRÅ STYRET

EI SISTE HELSING

Takk for oss i styret ved det siste studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Ja de, då er Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane like daudt som kjærleiken.  Det er vemodig å gravleggje denne organisasjonen som har levd like lenge som dinosaurane sjølv. Samtidig ser vi fram til eit nytt år med nye impulsar utanbys frå.

Vår tid i styret har lært oss mykje om å jobbe mot eit felles mål, som i år har vore blant anna å gjere fusjonen mest muleg knirkefri. Det har vore oppturar og nedturar, og den største oppturen er dei gode banda vi har knytt innad i styret. Vi har lært at ikkje alt alltid kan gå på skjenar, men at alt også løyser seg til slutt.

Vi vil takke alle samarbeidspartnarar for gode år – og ser fram til vidare arbeid. Vi ynskjer dykk lukke til vidare!

Styret takkar for seg og ser fram til eit nytt år og nye mulegheita i lag med den nye Høgskulen på Vestlandet.

15387495_10154797046956591_106453863_o

Julehelsing frå Styret

Linda-Marie Leirpoll, Mats Simonsen Jahn, Henrik Halleraker Brown, Linn Karin Hansen, Are Bødal, Linda Christine Bøhn, Knut Almås Anfinset og Marion Kristine Gustavsen

MOT til å glede

Onsdag 23. November var det MOT dagen, og i år var slagordet “MOT til å glede andre”. Det ble arrangert i kantina på campus Sogndal, hvor medlemmer fra Styret delte ut klemmer, popcorn og utfordringer til studentene.

15225202_10154759317666591_1175001706_o

15225203_10154759317421591_21510103_o

15225329_10154759317256591_479595356_o

Studentenes samskipnad – KDs “fusjon”

Skrevet av Knut Almås Anfinset, Leder av Studentparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

img_0900
Knut Almås Anfinset. Leder i Studentparlamentet HiSF. FOTO: Privat

Forberedt på fusjon i samskipnadene
Jeg var forberedt på at vedtaket om sammenslåing av samskipnader kom til å komme, men ikke at det skulle være KD sin avgjørelse. Det er tydelig at mange har hatt et klart mål om å få denne fusjonen i land. Innholdet i vedtaket var derimot det som overrasket meg mest.

Ansvarsløst av KD
Samskipnadene ble som kjent ikke enige om betingelsene for en fusjon og KD tok beslutningen på vegne av dem. I vedtaket deres står det at «Det vil være opp til det nye styret for å treffe beslutninger om intern organisering av studentsamskipnaden». Jeg synes det er direkte ansvarsløst av KD å spille ballen rett tilbake til to uenige samskipnader uten å legge premisser for en likeverdig fusjon.

Reell påvirkning?
Det kan se ut som at SiSOF sine idéer om hvordan organiseringen skal være kun blir innspill, siden SiB er den organisasjonen som består og «overtar rettigheter, eiendeler og forpliktelser» til de to mindre samskipnadene. Det er forståelig i et økonomisk perspektiv at SiB ser det som tungvint å endre på organisasjonsstrukturen sin. Som et resultat er det bekymringsverdig at vår region kan komme til å bli hektet på som en «7. avdeling» i SiBs eksisterende organisasjonsstruktur. Det finnes bedre løsninger som vil ivareta effektiv drift samt lokal forankring.

Regional «direktør»
Slik Tollak Mikal Kaldheim skriver i Sogn Avis den 13.10.16 tror jeg og at det å ha en lett og ledig ledelse er en av grunnene til at SiSOF lykkes godt. SiB-direktør har ymtet frempå at den øverste leder regionalt kun skal ha personalansvar, og at alle beslutninger skal igjennom direktøren eller styret i Bergen. Jeg ser dette som en helt unødvendig omvei. Man må kunne jobbe for studentvelferd regionalt, med all den myndigheten man trenger for å gjennomføre det.

Studentengasjement
Jeg tror avstanden til beslutningstakerne i den nye samskipnaden vil utfordre studentengasjementet når det kommer til studentvelferdssaker i Sogn og Fjordane. Dersom den jevne student går på kontoret til en «direktør» med personalansvar som ikke har myndighet til å endre på noe, vil følelsen av maktesløshet øke.

Styret i Samskipnaden på Vestlandet
Det å få studenter til å stille til valg til styret i Studentsamskipnaden på Vestlandet vil kunne bli krevende. Det ser helt klart bra ut på CVen, man får være med å styre en stor organisasjon, bygge nettverk og man får prøvd organisasjonstalentet sitt. Men møtene er i Bergen. 8 timers reising må påregnes for et enkelt møte. De studentene du bygger nettverk med kan du ikke møte på gangen eller kveldstid. På saklisten står hovedsakelig spørsmål som angår Bergen, og det er jo helt naturlig ettersom flest studenter befinner seg der! Det betyr samtidig at studentenes stemme fra Sogn og Fjordane blir svekket i saker som angår deres velferd som regionsstudent.

Lokal beslutningsmyndighet
Jeg ser for meg at det i prioriteringsspørsmål vil bli utfordrende å overtale et bergenstungt styre om behovene for satsing i regionene. Kjøttvekt og «best for flest»-prinsippet er helt naturlige utgangspunkt for prioriteringer, og det taper studentene i Sogn og Fjordane på.

Tvangsoverdragelsen
Vi blir tvunget inn i et system som ikke er designet for å ta høyde for de store geografiske avstandene. Ved å la de to regionale samskipnadene bli svelget av SiB legger ikke KD opp til at endring skal være en naturlig del av sammenslåingen. Ikke for SiB ihvertall. Her må SiB ta det ansvaret KD ikke ville ta – de må være endringsvillige, se utfordringer med våre briller, og gjøre dette mer til en fusjon enn det KD har lagt til rette for. Alt dette vil nok være en mer arbeidsom prosess enn det som er minstekravet, men dette vil nok den nye samskipnaden tjene på på sikt.

The show must go on
Vi vil fortsette å følge prosessen med fusjon mellom samskipnadene og ha god dialog med alle parter. Vi kan bare håpe at de tre samskipnadene arbeider som likestilte parter i det daglige arbeid med fusjon, og at de kommer til en enighet om hvordan fusjonen skal gjennomføres og hvordan den nye Samskipnaden på Vestlandet skal se ut.