Gira Turen

1-2 november var omkring 30 gira studentar samla på Rica Sunnfjord Hotell for å verte endå meire gira!

Programmet for turen var foruten om å verte kjent ein introduksjon i studentdemokratiet ved høgskulen og nasjonalt. Me hadde besøk frå Kim Kantadjiev frå Nokut og Jonas Østvik frå NSO (Norsk Studentorgansisasjon).

Takk til alle som deltok for ei artig og lærerik helg!

 

20141102_125340Jonas frå NSO og Kim frå Nokut slår eit slag for studentane

 

Pressemelding: Skulepengar for internasjonale studentar

Innføring av skulepengar for internasjonalestudentar

stoppskolepenger
Regjeringa foreslår å kutta 80,5 millionar kroner til universitet og høgskulane i budsjettet for
2015. Institusjonane oppfordrast til å dekke dette tapet gjennom å legge opp til at
institusjonane kan ta inn skulepengar frå studentar utanfor EU og EØS. Per i dag er ikkje dette
lov, men det er varsla ei forskriftsendring. Institusjonane skal sjølv få bestemma korvidt dei
ynskjer å innføre skulepengar eller ikkje.

Continue reading