Engasjer deg!

Ver med og gjer ein forskjell for deg og dine med-studentar, det nyttar!

Ta kontakt

I lag er me sterkare

Som student ved HiSF er du medlem av NSO som organiserer over 220 000 studentar i Noreg.

student.no

Sei ifrå!

Gje di tilbakemelding til HiSF om det er noko du ikkjer er nøgd med!

Her