Pressemelding: Skulepengar for internasjonale studentar

Innføring av skulepengar for internasjonalestudentar

stoppskolepenger
Regjeringa foreslår å kutta 80,5 millionar kroner til universitet og høgskulane i budsjettet for
2015. Institusjonane oppfordrast til å dekke dette tapet gjennom å legge opp til at
institusjonane kan ta inn skulepengar frå studentar utanfor EU og EØS. Per i dag er ikkje dette
lov, men det er varsla ei forskriftsendring. Institusjonane skal sjølv få bestemma korvidt dei
ynskjer å innføre skulepengar eller ikkje.

Continue reading